Blog

Pakiet Wdrożeniowy w IwarePrint

Opublikowano 03 sierpnia 2021

 IwarePrint 3.0 to szereg rewolucji w działaniu, które realizujemy w określonym cyklu czasowym. Finałem IwarePrint 3.0 będzie Nowy Panel Administracyjny. Większość zmian wprowadzamy stopniowo. Dziś zajmiemy się tematyką uruchomienia Pakietu Wdrożeniowego.  

Kilka faktów na start wprowadzających w Pakiet Wdrożeniowy

Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team. Pakiet Wdrożeniowy może być Stały lub Czasowy. Pakiet Wdrożeniowy posiada minimalny próg wejścia (1000 zł). Są takie Pakiety Wdrożeniowe, które nie posiadają planu wyjścia. Chyba, że wyjściem z sytuacji jest zaprzestanie wsparcia dla danego wdrożenia. Dobrym przykładem mogą być integracje z zewnętrznymi programami (aplikacjami), które wcześniej rozliczaliśmy w pojedynczej opłacie (np. Wfirma, Fakturownia, Freshmail, Google Merchant). Od razu też doprecyzujemy. Do korzystania z wszystkich bezpłatnych integracji w systemie IwarePrint (np. bramki płatnicze, kurierzy, PlaneUpload) nie jest wymagane posiadanie Pakietu Wdrożeniowego.

Pakiet Wdrożeniowy jest Usługą dodatkową, którą można konfigurować na dowolne sposoby

Zapraszamy na krótki Przewodnik po Pakiecie Wdrożeniowym. Postaramy się to maksymalnie jasno zobrazować na konkretnych przykładach.

Pakiet Wdrożeniowy Czasowy lub Stały

Pakiet Wdrożeniowy Czasowy

To w największym skrócie taki, który można rozpocząć w dowolnym czasie i zakończyć po określonym czasie i po zakończeniu określonych prac np. modyfikacjach przy skórce graficznej. Czasowy to również taki, który powiązać można z naszym działem Customer Success Management (dawny Helpdesk). Sprowadzić możemy to do hasła Obsługi Systemu i sklepu za Klienta. To my na bazie przesłanych nam materiałów tworzymy kalkulacje produktowe (excele), konfigurujemy system tj. pojedyncze Moduły, ustawienia. Wprowadzamy za Klienta treści i stale aktualizujemy sklep. Klient skupia się na sprzedaży. My zajmujemy się sprawną konfiguracją całego Systemu.

Pakiet Wdrożeniowy Stały

To taki, który wymaga określonego nakładu pracy (godzin pracy) przy wdrożeniu jak i stałego wsparcia (aktualizacji) po wdrożeniu. Oznacza również wydelegowanie teamu wdrożeniowego IwarePrint dla pojedynczego Klienta. Team Wdrożeniowy IwarePrint w Pakiecie Wdrożeniowym Stałym tworzą Key Account Specialist a także przedstawiciel działu DEV, Testerów oraz Customer Success Management (ex Helpdesk). Po drugiej stronie wymagana jest obecność Klienta lub teamu Klienta.

Pakiet Wdrożeniowy Stały związany jest z wdrożeniami poszczególnych Funkcjonalności systemowych na potrzeby pojedynczego Klienta. To zazwyczaj wdrożenia, które nie mają szans uzyskania wystarczającej ilości głosów na Listę Wdrożeniową lub takie, które służą tylko pojedynczemu konkretnemu Klientowi i wymagają stałego wsparcia. Takimi wdrożeniami podchodzącymi również pod Pakiet Wdrożeniowy Stały są integracje dodatkowe np. z zewnętrznymi oprogramowaniami. W przypadku integracji zewnętrznych wymagane jest posiadanie dedykowanych zasobów serwerowych. Dedykowanym zasobom serwerowych poświęcimy jeszcze osobny akapit w tym wpisie.

Jak to liczyć? Najprościej Liczbowo

Przyjmujemy, że godzina pracy działu DEV wynosi 200 zł netto. Godzina pracy działu Testerzy oraz Customer Success Management 100 zł netto. W zależności od wykorzystanych godzin, tak duży może być Pakiet Wdrożeniowy. Przedział godzinowy dla danego Pakietu ustalamy przed przystąpieniem do prac.

Jaki jest minimalny Pakiet Wdrożeniowy?

Minimalny Pakiet Wdrożeniowy zarówno dla Pakietu Czasowego i Stałego wynosi 1000 zł netto w cyklu miesięcznym. Nie realizujemy Pakietu Wdrożeniowego mniejszego. Możemy za to realizować Pakiet Wdrożeniowy większy, który z czasem może się zmniejszyć do minimalnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego (do stałej obsługi).

Jakość nie Ilość. Kolejka zgłoszeń

Te większe Pakiety Wdrożeniowe wymagają większego nakładu naszej pracy i większej ilości godzin pracy naszego działu DEV. Nie będziemy realizować w danym miesiącu kalendarzowym więcej niż trzech do pięciu większych Pakietów Wdrożeniowych. Zależy nam na Indywidualnym podejściu do Klienta.

Co składa się na minimalną sumę 1000 zł netto

Warto przypomnieć. Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team w cyklu miesięcznym.

Jeśli Pakiet Wdrożeniowy (zarówno Czasowy jak i Stały) dotyczyć będzie pojedynczych wdrożeń Funkcjonalności, integracji zewnętrznych, wtedy na minimalny Pakiet w danym miesiącu składają się 4 godziny prac zespołu DEV i 2 godziny Prac zespołu Testerów.

Jeśli Pakiet Wdrożeniowy dotyczyć będzie edycji skórek graficznych za pomocą CSS, HTML, JS, wtedy na minimalny Pakiet w danym miesiącu składa się 5 godzin zespołu DEV.

Jeśli Pakiet Wdrożeniowy dotyczy obsługi i konfiguracji systemu z udziałem działu Customer Success Management (ex Helpdesk) wtedy na minimalny Pakiet w danym miesiącu składa się 10 godzin zespołu Customer Success Management.

Minimalny Pakiet Wdrożeniowy Stały – utrzymujący dane wdrożenie lub integracje również wynosi 1000 zł w cyklu miesięcznym. Co ważne jednak, w sytuacji Pakietu Wdrożeniowego Stałego niewykorzystane godziny w danym miesiącu (sytuacja w, której nie są wymagane aktualizacje dla obsługiwanego wdrożenia lub integracji) można przenieść na inne (nowe) wdrożenia lub wykorzystać ten pakiet na pracę z działem Customer Success Management. Wszystko dzieje się w obrębie danego miesiąca kalendarzowego. Z tego Pakietu nie można wyjść, można ewentualnie zakończyć wsparcie dla danego Wdrożenia. Minimalny Pakiet Wdrożeniowy Stały wiąże się ze stałymi aktualizacjami systemowymi zarówno po naszej jak i przykładowej integracji stronie.

Jakie dodatkowe możliwości wchodzą w skład Pakietu Wdrożeniowego ?

Przyjęliśmy na samym początku, że Pakiet Wdrożeniowy jest pudełkiem, które można rozbudowywać do woli. Z części Funkcjonalności korzystają wszyscy Klienci będący na Pakiecie z innych Ci, którzy przykładowym rozwiązaniem mogą być zainteresowani.

Dostęp do aplikacji desktopowej do edycji skórek graficznych

Klient będący na minimalnym Pakiecie Wdrożeniowym Stałym ma możliwość pracy na rozbudowanej aplikacji desktopowej umożliwiającej szybszą i sprawną edycję skórek graficznych. Jak działała taka aplikacja? Na dysk Klienta, pobierane są pliki html, css, js szablonu (te które są edytowalne w panelu administracyjnym) i po wykryciu zmian, program synchronizujący wysyła je na serwer. Czyli zamiast edycji widoków przez nasz edytor w panelu administracyjnym, edytuje się je bezpośrednio na swoim komputerze, używając własnego edytora jak np. WebStorm lub VSCode z możliwością używania kontroli wersji jak GIT. A dlaczego dostęp do Aplikacji jest płatny? Do stworzenia Aplikacji i dalszego jej utrzymania wymagane są dodatkowe zasoby z naszej strony. Nie jest to nasz najwyższy priorytet z uwagi na prace graficzną nad nową skórką, która nie będzie wymagała edycji plików za pomocą html, ss, js.

Aplikacja iP-Sync do produktów kalkulowanych (Excel) – LINK – jest dostępna zarówno dla Klientów będących na Pakiecie Wdrożeniowym jak i tych, którzy z Pakietu nie korzystają.

Dostęp do API IwarePrint

Każdy z Klientów będący na Pakiecie Wdrożeniowym posiada dostęp do API IwarePrint. W przypadku Pakietu Wdrożeniowego nie ma limitów zapytań na minutę. W sytuacji w, której Klient nie posiada aktywnego Planu Wdrożeniowego nie ma włączonego dostępu do API. Klienci, którzy są z nami dłużej mogą korzystać z kluczy API, które zostało przez nich utworzone wcześniej. W tym przypadku również wymagane jest bycie na Pakiecie Wdrożeniowym Stałym.

Arkusz konfiguracji parametrów

Funkcjonalność Arkusz konfiguracji parametrów pozwala na dynamiczne pobieranie wartości parametrów oraz ich opisów z arkusza excel w produktach kalkulowanych. Dzięki temu nie jest konieczne wprowadzanie długich list wartości parametrów w systemie, zamiast tego można je wygodnie przygotować w arkuszu kalkulacyjnym. Do szczegółów technicznych odsyłamy na nasz Help (LINK) Dostęp do tej Funkcjonalności systemowej dostępny jest tylko w przypadku aktywnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego z uwagi na fakt wydzielenia większych zasobów serwerowych, które Klient uzyskuje po przeniesieniu na własny serwer.

Dedykowane zasoby serwerowe

Wymagane przy integracjach zewnętrznych, przy niektórych wdrożeniach indywidualnych (Dostęp do API iP, Arkusz konfiguracji parametrów) czy przy sprzedaży systemu IwarePrint w wersji licencji na własność. 

Co daje przeniesienie na inny serwer

Zwiększa wydajności systemu oraz uniezależnia go od innych naszych systemów. Dodatkowo Klient ma możliwość ustawienia backupów bazy danych oraz wszystkich plików na serwer AWS S3 do, którego będzie miał dostęp. My w ramach Pakietu Wdrożeniowego instalujemy system Klienta na osobnych serwerze oraz udzielamy stałego wsparcia. Klient ponosi dodatkową miesięczną opłatę (doliczaną do miesięcznego Pakietu) za serwery. Koszta serwerów dla małych i średnich drukarni to osobne koszta, na nie składają się:

Minimalny wymagania serwerowe to:

$60 – $120 >>  Serwer
$30 >> Bazy danych
$12 >> Backupy 
Hosting tj. Miejsce na dysku. Przykładowo : 100 GB Hostingu $10

Serwer zostaje zakupiony, opłacany i konfigurowany przez zespół IwarePrint. Klienci abonamentowi nie mają do niego dostępu, chyba, że zakupili system w wersji na własność.  

O tym, że Klient został przeniesiony na osobny serwer informuje również Flaga Premium w systemie IwarePrint.

Wpływ na globalny rozwój IwarePrint. Łączenie godzin prac kilku Klientów

Klienci, którzy korzystają z aktywnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego w miesięcznej kwocie 3000 zł (12 godz. działu DEV i 4 godziny działu Testerów) mogą mieć realny wpływ na rozwój IwarePrint i mogą łączyć swoje roboczogodziny prac w większe Wdrożenia Systemowe. Łączenie ilości godzin siłą rzeczy nie może dotykać indywidualnych Integracji gdyż w założeniu są Integracjami Indywidualnymi.

Klienci, którzy są na Stałym Pakiecie Wdrożeniowym w minimalnej kwocie 3000 zł miesięcznie mają również możliwość usunięcia stopki systemowej “Powered by IwarePrint”.

Team IwarePrint do dyspozycji Klienta na Pakiecie Wdrożeniowym

Zawiązujemy dedykowany team wdrożeniowy. Mamy dedykowanego Key Account’a obsługującego danego Klienta Wdrożeniowego. W całą obsługę zaliczamy również Indywidualny Kontakt z działem Customer Success Management, działem Testerów, Działem DEV. Współpraca na linii Team IwarePrint a Klient pozwala na konsultacje wszystkich zmian w danym wdrożeniu.

Dla takiego Klienta tworzymy indywidualny Kanał na Slacku. Możliwość zgłaszania błędów przy Pakiecie Wdrożeniowym występuje za pomocą zarówno systemu ticketów, drogą mailową, czy za pomocą kanału Slack.

Wraz z poznaniem Specyfikacji dla danego Wdrożenia, indywidualnymi potrzebami Klienta oraz odbytym spotkaniu (w siedzibie Klienta lub on-line) jesteśmy w stanie sprecyzować konkretną ofertę i indywidualną ofertę dla Klienta.

Czy Klient nie posiadający Pakietu Wdrożeniowego ma wpływ na rozwój systemu?

Zdecydowanie może wciąż decydować o kierunku zmian. Wciąż do dyspozycji wszystkich Klientów SaaS pozostaje Lista Wdrożeniowa (dla tych z aktywnym Pakietem też) gdzie stale pojawiają się wdrożenia pod głosowanie. Wciąż realizujemy głosami naszych Klientów wdrożenia systemowe. Klient nie posiadający pakietu Wdrożeniowego również ma stały dostęp do naszego działu Customer Success Management. Jest tak samo priorytetowo traktowany jak Klient na Pakiecie Wdrożeniowym. Różnica polega na tym, że w takim przypadku nie realizujemy Indywidualnych Wdrożeń, Integracji czy też nie obsługujemy za Klienta systemu.


Wyszedł z tego całkiem duży Przewodnik po Pakiecie Wdrożeniowym. Gdyby konkretne zagadnienie z poruszanej tematyki wymagało doprecyzowania, jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem bok@iwareprint.pl

Do usłyszenia

#team IwarePrint

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)