кет казино онлайн pin up

Blog

Ważność oferty w Module Handlowca

Opublikowano 04 marca 2022

Nowa funkcjonalność w Panelu Handlowca dotyczy oferty handlowej, w której dodano możliwość edycji jej ważności z powodu ciągle zmieniających się cen rynkowych.

Nowa funkcjonalność występuje sekcji:

Ustawienia > Ustawienia główne

Pierwsza opcja: “Handlowiec – termin ważności oferty (w dniach)” daje nam możliwość określenia czasu ważności poprzez wpisanie ilości dni:

Poza tym, w drugiej opcji możemy określić czy handlowiec ma mieć możliwość edycji ważności oferty: “Handlowiec – termin ważności oferty, możliwość zmiany termin przez handlowca – włączona”, wybieramy wtedy z listy “Tak” lub “Nie”

Jeżeli wybierzemy “Nie”, oferta ważna jest w czasie (ilość dni) określonym w polu “Handlowiec – termin ważności oferty (w dniach)” przez Administratora

Jeżeli wybierzemy “Tak”, w tworzonej ofercie pojawia się pole Ważność oferty (domyślnie): …. dni, domyślnie ustawione na ilość dni z ustawień, z możliwością edycji przez handlowca po kliknięciu pola “Ustaw” i wyborze nowej daty i godziny ważności oferty:

Oferta generowana jest w .pdf, trafia w mailu do klienta, po Zapisaniu i wysłaniu oferty przez handlowca, zawiera informacje na temat jej ważności:

Z kolei w Panelu Klienta, ważność oferty zauważalna jest w zakładce Oferty, w której teraz widoczne są:

– oferty z nieprzekroczoną datą ważności, tutaj aktywny jest przycisk “Akceptuję ofertę” i “Odrzuć ofertę”

-oferty z przekroczoną datą ważności, w których pojawia się aktywny przycisk “Poproś o aktualizację” lub przycisk “Odrzuć ofertę”

W momencie kliknięcia przez klienta na przycisk “Poproś o aktualizację”, informacja ta pojawia się w Panelu Handlowca w postaci żółtego oznaczenia z datą zmiany w pasku oferty:

Ponadto handlowiec otrzymuje powiadomienie mailowe z prośbą o przedłużenie oferty (warunkiem jest prawidłowe skonfigurowanie poczty handlowca):

-oferty z których złożono zamówienie:

Informacja na temat ważności oferty: Numer oferty, Data utworzenia oferty oraz dane handlowca, który tworzył ofertę, zauważalne są w Panelu Administracyjnym z poziomu szczegółów zlecenia, w jego historii zdarzeń:

Pojawiły się również nowe ikony/ oznaczenia statusów ofert w Panelu Handlowca:
W momencie akceptacji klienta oferty pojawi się informacja: Oferta została zaakceptowana przez klienta, w przypadku odrzucenia oferty: Oferta została odrzucona lub w sytuacji gdy zapisujemy i wysyłamy ofertę: Oferta została wysłana do klienta

Mamy do dyspozycji również możliwość wglądu wszystkich ofert wraz z zaakceptowanymi poprzez zaznaczenie checkboxa “Pokaż wszystkie oferty”, odznaczenie tego checkboxa powoduje ukrycie ofert zaakceptowanych:

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)