Menu

Produkcja

Zarządzanie pracownikami, tworzenie kont pracowniczych o różnym zakresie praw i obowiązków. Automatyzacja obiegu zlecenia (obsługa statusów i pod-statusów)

Moduł pozwalający na zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez tworzenie szczegółowych pod-statusów w statusie głównym „W druku”, jak również stworzenie kont pracowniczych i delegowanie poszczególnych osób do obsługi pod-statusów.

Drukarnia może tworzyć dowolną ilość pod-statusów opisujących proces produkcyjny takich jak np. druk na maszynie A, przekazanie do druku w innej drukarni X, introligatornia, impozycja, druk cyfrowy, druk offsetowy, gilotyna, falcowanie, klejenie, szycie, bindowanie, foliowanie, lakier UV, wysyłka itd. itp.

Każdy produkt może korzystać z całości lub części pod-statusów.

Główne funkcjonalności modułu Produkcja

Zarządzanie produkcją

System nadzoru nad zleceniami i pracownikami

Obieg zlecenia

Pełen nadzór nad przebiegiem realizacji zamówień

Statusy zamówień

Możliwość tworzenia dowolnej ilości pod-statusów odpowiadającym odpowiednim procesom w drukarni

Panel pracownika

Pracownik posiada stały podgląd do aktualnie realizowanych zadań

Panel grafika

Pracownik posiada stały podgląd do przesłanych plików graficznych

Panel Księgowej

Zarządzanie fakturami i rozliczeniami

Panel wysyłki

Specjalny ekran ułatwiający pracę logistyków

Obłożenie pracowników

Ilość zadań przyporządkowana poszczególnym stanowiskom i osobom

Historia pracy

Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez pracowników

Kolejka zadań

Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników

Kontrola produkcji

Przydzielanie dostępu określonym pracownikom do wybranych funkcji systemu

Receptury produkcji

Każdy produkt jest realizowany według odrębnego scenariusza

Wypróbuj za darmo przez 30 dni!