Menu

Podzlecanie

Automatyczne podzlecanie produkcji oraz współpraca z innymi sklepami on-line

Moduł Podzlecania skierowany jest do drukarni, agencji reklamowych oraz ich partnerów, którzy podzlecają swoją produkcję.

Jest to także świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą powiększyć asortyment swoich produktów bez konieczności zakupu nowych maszyn.

Automatyczne podzlecanie

Dzięki podzlecaniu zarządzanie produktami staję się proste i zdecydowanie mniej czasochłonne.

Twoi partnerzy otrzymują wszystkie niezbędne informacje o zamówieniu bezpośrednio do swoich systemów. Kiedy zamówienie zostanie opłacone, zostaniesz o tym natychmiast poinformowany, a produkt automatycznie zostanie przekazany na produkcję do Twojego partnera.

W Podzlecaniu masz także stały wgląd na to, co aktualnie dzieję się z Twoim produktem – na każdym etapie produkcji możesz monitorować statusy produktu podzleconego.

Główne funkcjonalności Modułu Podzlecanie

Udostępnienie produktów

Możliwość udostępniania swoich produktów innym Drukarniom / Agencjom poligraficznym kozystającym z systemu iwarePRINT

Podzlecanie produktów

Możliwość zaciągania produktów od innych Drukarni / Agencji poligraficznych korzystających z systemu iwarePRINT. Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie rzeczywistym. Klient zawsze widzi aktualne cenniki

Jakie produkty można udostępniać

Wszystkie. Zarówno te w wersji wariantowej i kalkulowanej

Automatyzacja

Automatyzuje podzlecanie druków i gadżetów reklamowych między zainteresowanymi stronami

Realizacja na zewnątrz

Moduł porządkuje oraz skraca czas obsługi zleceń realizowanych u podwykonawców. Wszystkie niezbędne dane do zamówienia bezpośrednio w panelu

Kontrola zamówienia

Wszystkie etapy zamówienia pozostają pod kontrolą – wgląd w poszczególne procesy realizacji zlecenia, aż do jego wysyłki

Sposób akceptacji udostępnianych produktów

Decyduje udostępniający. Z potwierdzeniem (mailowym) lub bez potwierdzenia

Ustawienie rabatów

Domyślny rabat widoczny dla wszystkich. Możliwe ustawienie indywidualnych rabatów

Kwota bazowa jak u Podwykonawcy

Możliwość ustawienia kwoty bazowej takiej samej jak u podwykonawcy

Inna kwota bazowa

Możliwość ustawienia innej kwoty bazowej

Marża procentowa

Możliwość ustawienia marży procentowej tj. marża produktu względem ceny bazowej

Marża dodawana

Możliwość ustawienia marży dodawanej tj. marża kwotowa dodawana do produktu

Modyfikator czasu realizacji

Możliwość ustawienia procentowego modyfikatora czasu realizacji

Płatności terminowe

Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego produktu i kontrahenta

Ustawienia dostawy

Możliwość wyboru rodzaju wysyłki w koszyku takiej samej jak u podwykonawcy

Etykiety przewozowe

Etykiety generowane z danymi Podzlecającego

Przekazywanie zamówienia na produkcję

Automatyczne lub ręczne

Opłacenie zamówienia względem Udostępniającego

Płatności on-line, płatności tradycyjne, płatności terminowe

Preflight

Pliki wgrywane przez klienta widoczne zarówno w panelu podzlecającego jak i podwykonawcy

Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony

Widoczne dla klienta (w panelu klienta) oraz w panelach administracyjnych w sekcji preflight i managerze plików

Statusy produkcyjne

Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca, zgodnie z ustawieniami w swoim systemie

Wysyłanie komentarzy między podzlecającym i podwykonawcą

Możliwe

Wysyłka

Etykiety przewozowe generuje Podwykonawca z właściwymi danymi Podzlecającego

Wykluczenia parametrów, nakładów

Możliwe

Wypróbuj za darmo przez 30 dni!