Blog

IwarePrint 3.0 dla obecnych klientów IwarePrint

Opublikowano 22 grudnia 2021

11 stycznia 2022 r. Premiera IwarePrint 3.0. Wszystko wydaje się jasne dla nowych klientów, którzy uruchomią system po 11 stycznia 2022. Po prostu uruchamiać będą wersję IwarePrint 3.0. A jak sprawy będą wyglądały z obecnymi klientami? Zapraszamy na krótki przewodnik po IwarePrint 3.0 dla obecnych użytkowników systemu IwarePrint.

11 stycznia 2022 r. to data ważna w systemie IwarePrint. Tego dnia zadebiutuje wersja 3.0, która będzie dostępna również dla obecnych klientów IwarePrint. To od nich zależeć będzie czy będą chcieli przechodzić na wersję 3.0.

IwarePrint 3.0 zastąpi dotychczas obowiązujący w naszym systemie bazowy Moduł E-commerce

Od tego dnia zmieni się również nazewnictwo w systemie IwarePrint. Wszyscy nowi klienci uruchamiający system IwarePrint po 10 stycznia 2022 r. uruchamiać będą jako bazowy – IwarePrint 3.0 (ex Moduł E-commerce). Do IwarePrint 3.0 będzie można dobierać – jak dotychczas – dodatkowe segmenty (moduły), które rozbudowują system o dodatkowe funkcjonalności.

IwarePrint 3.0 dostępny będzie również dla obecnych klientów IwarePrint. Obecni klienci o tym czy chcą przejść na IwarePrint 3.0, który również w ich przypadku zastąpi obowiązujący Moduł E-commerce decydują samodzielnie. Po aktualizacji do IwarePrint 3.0 nie będzie możliwości powrotu do poprzedniej wersji systemu.

Aktualizacja do IwarePrint 3.0 nie jest obowiązkowa dla aktualnych klientów a sama wersja IwarePrint 2.0 nie zostanie zakończona i będzie stale wspierana. Jeśli aktualni użytkownicy systemu IwarePrint chcą pozostać na dotychczasowej wersji systemowej – mają taką możliwość. Nowe funkcjonalności systemowe będą wchodziły na IwarePrint 3.0

Dodatkowe moduły w IwarePrint pozostają bez zmian dla:

• Moduł Podzlecanie
• Moduł Kreator
• Moduł Handlowiec
• Moduł Reseller – Multidrukarnia
• Moduł Preflight

Od 11 stycznia 2022 r. duże zmiany zajdą w:

• Moduł Produkcja

Dlatego przy module Produkcja, dla aktualnych użytkowników Modułu Produkcja rozgraniczać będziemy wersję na aktualnie obowiązującą (wersja 2.0) i nową (wersja 3.0), która pojawi się w systemie również 11 stycznia 2022 r.

Tu podobnie jak w przypadku IwarePrint 3.0 nowo uruchamiający klienci decydując się na dodatkowy Moduł Produkcja uruchamiać będą wersję Moduł Produkcja 3.0 automatycznie. Aktualni klienci korzystający aktualnie z Modułu Produkcja będą mogli zadecydować czy wolą pracować na wersji 2.0 czy przejść na nową wersję 3.0. Do korzystania z Modułu Produkcja 3.0 nie jest wymagane zaktualizowanie aktualnego Modułu E-commerce do IwarePrint 3.0

Docelowo całościowe zmiany obejmą wszystkie dodatkowe moduły IwarePrint i przy każdym dodatkowym module do końca 2022 r. pojawi się wersja 3.0

Nowy interfejs graficzny – IwarePrint 3.0

Wystartowały zapisy na nowy interfejs graficzny frontu sklepu internetowego zawarty w bazowym IwarePrint 3.0 Zapisywać się można na stronie do tego dedykowanej → https://iwareprint.pl/3.0/ za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jeśli aktualny klient abonamentowy chce korzystać z nowego interfejsu graficznego musi zaktualizować obecny Moduł E-commerce do IwarePrint 3.0

Jakie nowe kluczowe funkcje pojawią się w IwarePrint 3.0, których nie ma w obecnie obowiązującym Module E-commerce?

M.in:

 • nowy interfejs graficzny aktualizujący interfejs sklepu do nowoczesnych standardów e-commerce → https://iwareprint.pl/3.0/
 • wysyłka pod wiele adresów
 • wielowzorowość – możliwość dodania plików w wielu wzorach w tym samym zleceniu
 • funkcje zawarte w wersji flagi “Premium”
 • wszystkie nowe funkcjonalności i wdrożenia systemowe wprowadzane na bieżąco w 2022 r. do bazowego IwarePrint 3.0

Przy nowym interfejsie graficznym zawartym w IwarePrint 3.0 to my zajmujemy się całościowym kodowaniem i edycją indywidualnego interfejsu sklepu. Klient nie ma dostępu do samodzielnej edycji za pomocą CSS, HTML czy JS. Całość prac jest po stronie zespołu IwarePrint.

W ramach IwarePrint 3.0 klient otrzymuje 5 godzin w miesiącu wsparcia technicznego we wdrażaniu własnych grafik na interfejs IwarePrint 3.0

Możemy zająć się również bardziej rozbudowanym projektem graficznym. W wersji mniej rozbudowanej możemy przygotować materiały graficzne za klienta (w ramach ścisłej specyfikacji technicznej). Możemy też wdrożyć cały indywidualny projekt przygotowany przez klienta (wykraczający poza ramy specyfikacji technicznej) jak również zająć się projektem całościowo. Od stworzenia grafik po ich wdrożenie na system klienta.

Klientów zainteresowanych poznaniem większej ilości szczegółów zapraszamy do zgłoszenia akcesu za pomocą Formularza na stronie iwareprint.pl/3.0 zaznaczając opcję w formularzu “Jestem klientem IwarePrint. Interesuje mnie nowy interfejs”. Osobom zainteresowanym prześlemy szczegółową ofertę cenową.

Zmiany w Module Produkcja

Ten moduł również obejmie szereg zmian systemowych.

Moduł Produkcja w dwóch odsłonach – w pierwszym okresie dla aktualnych klientów

Przez dłuższy czas w systemie obowiązywać będą dwie wersje Modułu Produkcja. Wersja 2.0 (obowiązująca aktualnie) oraz wersja 3.0 (z wprowadzanymi na bieżąco zmianami). Klienci, którzy są z nami od lat i aktywnie korzystają z Modułu Produkcja będą mogli decydować na której wersji Modułu chcą pracować. Wraz z Premierą IwarePrint 3.0 – nic się w ich działaniu nie zmieni automatycznie. Wszyscy nowi klienci uruchamiający system IwarePrint 3.0 od 11 stycznia 2022 r. z automatu będą uruchamiać wersję Modułu Produkcja 3.0. Ci starsi będą mogli na niego przejść, jeśli się na takie rozwiązanie zdecydują.

Podobnie jak w przypadku IwarePrint 3.0 po aktualizacji na wersję Moduł Produkcja 3.0 nie będzie możliwości powrotu do wersji Moduł Produkcja 2.0. WAŻNE: Do korzystania z Modułu Produkcja 3.0 nie jest wymagana aktualizacja do IwarePrint 3.0

Jak aktualnie działa Moduł Produkcja 2.0?

W artykule “Jak zarządzać produkcją drukarni w systemie IwarePrint” opisaliśmy mechanizm działania drugiego najstarszego modułu z rodziny IwarePrint. To konkretny opis wersji Modułu Produkcja 2.0 wraz z całym “workflow”. Wersji, która z modyfikacjami, nowymi funkcjonalnościami i aktualizacjami, ale jednak w wersji 2.0 jest z nami od przeszło 7 lat.

W jaki sposób zmiany będą wprowadzane w Module Produkcja? Czy obejmą wszystkich aktualnych klientów?

Harmonijnie. Część zmian pojawiła się już nawet w grudniu w systemach Klientów, którzy korzystają z wersji 2.0 Modułu Produkcja. To będzie nasz stały mechanizm działania w pierwszym okresie. Większość nowych funkcjonalności przechodzić będą przez wersję 2.0.

Przez okres 30 dni aktualni użytkownicy Modułu Produkcja 2.0 będą mogli przetestować funkcjonalności jakie wprowadzać będziemy na wersję Produkcji 3.0. Po upływie 30 dni nowe funkcjonalności będą pozostawały na wersji 3.0, znikać będą jednocześnie z wersji starszej 2.0. O tym, że dana funkcjonalność trafi docelowo na wersję 3.0 informować będzie specjalna ikonka systemowa.

Jeśli funkcjonalności będą na tyle ciekawe, że korzystający z wersji 2.0 będą chcieli nadal z nich korzystać, to będą musieli po upływie 30 dni przełączyć wersję w systemie na wersję Modułu Produkcja 3.0.

Jakie pierwsze funkcjonalności w Module Produkcja 3.0?

Zaczynamy wprowadzając większe zmiany w procesie obsługi zamówienia. Obecni klienci na wersji 2.0 mają je już włączone tymczasowo w swoich systemach w myśl idei o której pisałem wyżej. Funkcjonalności dotyczą zleceń systemowych zaplanowanych do wykonania i tego jak widzi je pracownik na swoim stanowisku pracy. Czyli inaczej mówiąc obsługi zamówień, które złożył klient Twojej drukarni on-line na sklepie internetowym i procesów produkcyjnych, które należy wykonać aby zamówienie trafiło do rąk zamawiającego. Zmiany, które już wdrożyliśmy to Tabela produkcyjna nadchodzących zleceń i Automatyczne Odświeżanie Statusów Zlecenia, które opisałem poniżej.

Tabela produkcyjna nadchodzących zleceń w Panelu każdego Pracownika Produkcyjnego

To wstęp do większych zmian. Oprócz obecnego widoku Zleceń, gdzie Pracownik widzi kolejkę swoich aktualnych prac do wykonania, pojawi się kolejka kolejnych, nadchodzących zleceń. To te, które będzie miał do obsłużenia w momencie zakończenia pracy na wcześniejszym stanowisku produkcyjnym. W kolejce oczekujących pojawią się wszystkie te Zlecenia, które są w statusie poprzedzającym status Zlecenia za który dany pracownik jest odpowiedzialny. Opcja będzie dostępna “opcjonalnie” co oznacza, że jeśli inny klient nie będzie chciał mieć włączonego tego widoku – będzie mógł wyłączyć tak rozbudowany widok. Te drukarnie, które zdecydują się na korzystanie z tego widoku w ustawieniach systemowych, będą mogły decydować na ile statusów przed swoim zleceniem pracownik ma widzieć zlecenia nadchodzące. Co więcej, Administrator systemu lub Kierownik Zarządzający Produkcją (o którym słów kilka poniżej) będą mogli decydować również o tym czy w nadchodzących zleceniach mają pojawiać się również Zlecenia wcześniejsze, które już są realizowane czy też te, co dopiero realizowane będą. Pełna dowolność konfiguracji sprawi, że każdy odnajdzie ustawienia właściwe dla siebie.

Automatyczne Odświeżanie Statusów Zlecenia

Drobna rzecz związana z funkcjonalnością powyżej. W systemie pojawi się ikona odliczającego czasu. W momencie odliczenia 30 sekund status będzie automatycznie odświeżany, tak by Pracownik mógł widzieć czy coś się zmieniło w jego tabelach Produkcyjnych.

Własna personalizacja widoku zlecenia w zależności od danego statusu druku

Dzięki tej funkcjonalności możliwe będzie dostosowanie informacji jakie są wyświetlane w widoku pojedynczego zlecenia w zależności od statusu produkcyjnego, na którym to zlecenie się znajduje. Pozwoli to na ukrycie mniej istotnych informacji na każdym etapie produkcji. Przykładowo gdy wlecenie znajduje się w druku, to najważniejsze dla osoby obsługującej ten etap produkcji będą informacje dotyczące parametrów produktu a mniej istotną informacją będą dane do wysyłki, które będzie można ukryć. Odwrotnie będzie gdy zlecenie trafi już do wysyłki, gdzie będzie można ukryć informacje dotyczące parametrów druku a zostawić widoczne te dotyczące przesyłki. Dodatkowo będzie można spersonalizować widok za pomocą własnego CSS.

Największe zmiany w działaniu Modułu zajdą na przełomie I i II Q 2022

Wtedy w systemach pojawią się te wszystkie duże projekty, które przez ostatni okres konsultowaliśmy z naszymi użytkownikami. Zaczniemy od:

Stany Magazynowe

A w nich m.in:

 • Widok stanów magazynowych z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz rezerwacji
 • Zamawianie materiałów przez formularz w którym pola automatycznie uzupełniają się w
  oparciu o materiały, których zaczyna brakować oraz przypisane do danego dostawcy
 • Każde zlecenie posiada informacje o zużyciu każdego z materiałów, które można edytować w każdym momencie
 • Baza dostawców materiałów. Do każdego zamówienia materiału można dodać fakturę
 • Szacowanie ilości potrzebnego materiału bezpośrednio z kalkulatora produktu (excel)
 • Po złożeniu zamówienia, materiały potrzebne na jego rezerwacje zostają zarezerwowane w magazynie
 • Możliwość uwzględniania stanu magazynowego, do wyliczeń ceny produktu i czasu realizacji w czasie rzeczywistym. Dostępne są takie wartości jak cena najstarszego zamówienia danego materiału na magazynie, średnia i wiele innych
 • Stan faktyczny zostaje pomniejszony o rezerwację danego zlecenia, w momencie przejścia do realizacji
 • Postkalkulacja magazynowa wyliczająca faktyczny koszt materiałów i pracowników zużyty w danym zleceniu, obliczając przy tym profit z danego zlecenia
 • Stałe magazynowe – możliwość ustawiania stałych wartości, które można wykorzystywać do kalkulacji produktowych w wielu produktach na raz

Wykres Gantta

A w nim:

 • Możliwość przesuwania zleceń zarówno “pionowo” na inne stanowisko jak i “poziomo” co
  może wpłynąć na realizację innych zleceń
 • Automatyczne dopasowywanie realizacji kolejnych zleceń w przypadku wprowadzenia
  zmian
 • Uwzględnienie dodatkowego czasu przed rozpoczęciem procesu (w tym samym czasie
  mogą być realizowane inne zlecenie)
 • Podział bloku zlecenia na 2 części w przypadku pauzy/wstrzymania realizacji zlecenia z
  czego drugi blok jest przesuwany w czasie
 • Pasek postępu dnia
 • Informacja kolorystyczna o opóźnionych zleceniach
 • Procentowe obłożenie danego stanowiska
 • Stan obłożenia drukarni wpływa na czas realizacji w czasie rzeczywistym (opcjonalne i w pełni konfigurowalne)
 • Automatyczne odświeżanie

Kierownik Produkcji

Z takimi uprawnieniami jak choćby:

 • Tworzenie stanowisk produkcyjnych
 • Układanie planu produkcji – edycja wykresu gantta
 • Dodawanie przerw produkcyjnych np. na serwis
 • Definiowanie czasu pracy stanowisk, maszyn

Integracja Moduł Produkcja 3.0 z narzędziem BaseLinker

• Bazowa integracja będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.

Finałem wszelkich zmian będzie nowy przejrzysty interfejs do obsługi Zamówień i Zleceń w Module Produkcja 3.0 jak również rozgraniczenie korzystających z Modułu Produkcja 3.0 z uwagi na liczbę Pracowników Produkcyjnych.

Jak będzie wyglądał nowy interfejs Panelu Administracyjnego?

Poniżej widok wstępnej wizualizacji nowego Panelu Administracyjnego, jednak nie jest to jego ostateczna wersja. Projekt będzie ewoluował, by dostarczyć Wam maksimum funkcjonalności w nowoczesnym wydaniu.

Wstępna wizualizacja Panelu Administracyjnego

Ile będzie kosztować Moduł Produkcja 3.0 po zmianach?

Cena dla Klientów będzie zmieniać się wraz z zwiększeniem funkcjonalności i rozwojem modułu. Od 11 stycznia 2022 r. Moduł Produkcja 3.0 dla aktualnych jak i nowych klientów IwarePrint kosztować będzie 500 zł netto /m-sc. Nie jest to jednak jego finalna cena. W momencie wprowadzenia wszystkich zmian zacznie obowiązywać wyższy cennik.

Koszt Modułu Produkcja 3.0 w finalnej wersji z wszystkimi funkcjonalnościami:

1500,00 zł netto /m-sc (1000,00 zł netto /m-sc przy płatności za rok z góry) – dla 5 stanowisk Produkcyjnych (1-5 Pracowników Produkcji)

2000,00 zł netto /m-sc (1500,00 zł netto /m-sc przy płatności za rok z góry) – dla 10 stanowisk Produkcyjnych (6-10 Pracowników Produkcji)

2500,00 zł netto /m-sc (2000,00 zł netto /m-sc przy płatności za rok z góry) – dla 20 stanowisk Produkcyjnych (11-20) Pracowników Produkcji)

Drukarnie z większą ilością stanowisk Produkcyjnych zapraszać będziemy na wycenę Indywidualną.

Tym klientom, którzy zdecydują się na wejście w Moduł produkcja 3.0 do 11 stycznia 2022 r. (włącznie) zaproponujemy uczestnictwo w konsultacjach oraz zapewnimy gwarantowane rabaty specjalne.

Jak zgłosić akces do Modułu Produkcja 3.0?

Wszystkim tym, którzy zdecydują się na wejście w Moduł Produkcja 3.0 do 11 stycznia 2022 r. (włącznie) zaproponujemy uczestnictwo w konsultacjach wdrożeniowych oraz zapewnimy ceny specjalne. Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać na adres lukasz.glosny@iware.pl maila w tytule Produkcja 3.0 w treści maila wpisując słowo “Gotowość”. Niżej podpisany skontaktuje się z firmami, które zgłoszą akces.

Do usłyszenia
Łukasz Głośny
# team IwarePrint

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)