Blog

Lista wdrożeniowa – Nowe Funkcjonalności i zmiany w działaniu LW

Opublikowano 18 sierpnia 2020

Mijają dokładnie 2 lata odkąd wystartowaliśmy z nową LW. Dzięki Waszym pomysłom i oddanym na nie głosom udało się wprowadzić szereg zmian systemowych. Przygotowaliśmy większe podsumowanie. Słów kilka również o zmianach w działaniu i nowych zasadach LW. Zmiany już od 1 października 2020.

Historia wdrożeń – 36 nowych wdrożeń na przestrzeni 2019 i 2020

W marcu 2019 w TYM artykule pisaliśmy o pierwszych dziewięciu wdrożeniach, które udało się wprowadzić jak i tych, które przed nami. Od tego czasu, udało się wprowadzić do systemu kolejnych 25[!] nowych funkcjonalności. Dwa kolejne są już w drodze. Mnogość zmian podejrzeć można na screenach poniżej. Niebieski kolor wdrożenia nad którymi jeszcze pracujemy.

Część I
Część II
Część III

Moduł Handlowiec – pięć nowych funkcjonalności

Moduł dedykowany sprzedawcą na LW ma się całkiem dobrze i jest dużym beneficjentem Listy Wdrożeniowej. Możemy mówić o przynajmniej pięciu kluczowych aktualizacjach, które wzmacniają moduł o nowe Funkcjonalności.

1. Dostęp do wszystkich zamówień klientów handlowca – Funkcjonalność umożliwia Handlowcowi podgląd wszystkich kolejnych zamówień, złożonych przez pozyskanych przez niego klientów.

2. Prowizja dla handlowca od każdego kolejnego zamówienia danego klienta – Funkcjonalność pozwala na naliczenie premii Handlowcowi za każde kolejne zamówienie złożone przez zdobytego przez niego klienta.

3. Dowolna cena za produkt w ofercie – Funkcjonalność umożliwia ustawienia dowolnej ceny za produkt w ofercie, która jest wysyłana do klienta. Handlowiec ma możliwość zmiany ceny dowolnego produktu.

4. Klonowanie zamówień w module handlowca – Możliwość klonowania zamówień przyjętych za pomocą Panelu Handlowca.

5. Pracownik BOK – Funkcjonalność pozwala dodać pracownika ze statusem BOK. Pracownik ma stały dostęp do wszystkich klientów drukarni.

Moduł E-commerce – pięć kluczowych funkcjonalności

Najwięcej naszych klientów korzysta z bazowego modułu E-commerce. Siłą rzeczy pozycje z tego modułu przechodzą równie często na naszej Liście.

https://iwareprint.pl/e-commerce/

1. Anulowanie zamówień z wystawioną fakturą – Można już anulować zamówienie w iP, do których została już wystawiona faktura.

2. Książka Adresowa. Modernizacja Książki Adresowej – Duża modernizacja Książki Adresowej na sklepie drukarni. Zmiany, które umożliwiają proste i przejrzyste dodawanie kontaktów przez klientów drukarni. Funkcjonalność umożliwia m.in: dodawanie oraz edycję adresów, przypisywanie nazw własnych, ustawianie domyślnych adresów nadawcy, odbiorcy oraz faktury, wyszukiwanie wprowadzonych adresów. Książka jest dostępna dla klienta podczas składania zamówienia oraz w Panelu Klienta.

3. Zakładka klienci – aktualizacja – Funkcjonalność ta pozwala na ustawianie rabatów oraz płatności terminowych na konkretnego klienta z jednego miejsca w systemie (zakładka Klienci w systemie).

4. Widoczność rodzaju wysyłki w zależności od poszczególnych parametrów – Funkcjonalność pozwala ukryć lub pokazać dany rodzaj wysyłki w zależności od poszczególnych parametrów, np. od wymiarów produktu.

5. Wykluczenia parametrów – zapisywanie – Funkcjonalność pozwala na zapisywanie danych zbiorów wykluczeń parametrów by móc użyć ich również w innych w produktach.

Rozdzielenie produkcji offset/cyfra w module Produkcja

Oprócz kodów kreskowych / QR i Stanów Magazynowych, które pojawiły się w Module Produkcja we wcześniejszych etapach Listy Wdrożeniowej,warto zwrócić uwagę na jedną kluczową funkcjonalność,która została wprowadzona Waszymi głosami.

1. M. Produkcja – Rozdzielenie produkcji offset/cyfra – Funkcjonalność pozwala na rozdzielenie etapu realizacji produktu (statusy produkcyjne) na różne ścieżki, w zależności od wybranych parametrów produktu.

Większe aktualizacje spoza Listy Wdrożeniowej – Rok 2020

Przez ostatni rok pracowaliśmy nad rozwiązaniami systemowymi, które są już ogólnodostępne. Dwa największe wydarzenia, które nie dotyczyły bezpośrednio Listy Wdrożeniowej to na pewno Kreator i Allegro.

Moduł Kreator – premiera najnowszego Modułu

Uruchomiliśmy 7my już moduł w iP – Moduł Kreator. Moduł składa się z dwóch niezależnych licencji tj. Kreator Opakowań oraz Kreator Wydruków. Więcej o samym module zobaczyć można na stronie https://kreatorwydrukow.pl/ czy też w ARTYKULE na blogu. Wspominamy o tym w poniższym artykule dlatego,że szereg aktualizacji związanych z kreatorem dochodzi co miesiąc poza Listą Wdrożeniową do systemu.

Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro

Najnowsza pozycja z Modułu Rozszerzeń, czyli integracji programów zewnętrznych z iP. Jest już dostępna długo wyczekiwana integracja iP z Allegro. Integracja występuje za pomocą Modułu Rozszerzeń. Pakiet wymaga opłaty instalacyjnej – jednorazowej (3000 zł). Do opłaty jednorazowej wprowadziliśmy dodatkową, stałą opłatę abonamentową miesięczną. W zależności od tego czy klient korzysta z modułu Kreator- opłata wyniesie 250 zł. Jeśli nie korzysta – 500 zł/miesięcznie.

Zmiany w działaniu Listy Wdrożeniowej – od października 2020

Dwa lata to odpowiedni czas by pokusić się o minimalne zmiany w działaniu LW. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia wcześniejsze. Możemy pokusić się o zmiany, które mamy nadzieję, wpłyną na sprawniejsze działanie Listy Wdrożeniowej.

Punkty do Listy Wdrożeniowej – więcej punktów i możliwości na ich powiększenie

Głosy (jak zawsze) przyznawane są na okres miesiąca. Liczone są na podstawie posiadanych Modułów. Od września zmienimy punktację.

Głosy wynikające z posiadanych Modułów
1 Moduł – 5 głosów
2 Moduły – 10 głosów
3 Moduły – 15 głosów
4 Moduły – 20 głosów
5 Moduły i więcej – 25 głosów

Dodatkowo można będzie głosy za:
Stałe korzystanie z własnego serwera FTP – 3 głosy
Korzystanie z Rozszerzenia Planeupload – 1 głos

Z nowych rzeczy, które będą premiowane punktami na LW od września br to m.in:

Pomysł na funkcjonalność na Listę Wdrożeniową – 1 głos

Za to również przyznawać będziemy dodatkowy głos.

Udział w Webinarium Szkoleniowym – 5 głosów

Za udział w webinarach przyznajemy 5 głosów.

Korzystanie z innych Rozszerzeń dodatkowych w iP – 1 głos

Co warto wiedzieć na koniec?

Punktów do zdobycia i realny wpływ na rozwój jest naprawdę wiele. Należy pamiętać, że niewykorzystane głosy nie przechodzą na następny miesiąc.

Większa ilość maksymalnych głosów na miesiąc

Na wdrożenia od października br. można będzie oddawać 10 głosów na miesiąc (wcześniej dopuszczaliśmy maksymalnie 3 głosy na miesiąc). Przykładowo – głosując na dane wdrożenie 10 razy dnia 11 października, to kolejne 10 głosów na to wdrożenie można będzie oddać 11 listopada. Głosy oddane na zgłoszenia przechodzą na kolejne miesiące.

Zwiększony Czas realizacji wdrożeń (wdrożenia do realizacji + terminy realizacji)

Wdrożenia do realizacji są zaplanowane od teraz na 90 dni roboczych do przodu (dotychczas 40) i uzupełniają się (jak dotychczas), gdy aktualnie realizowane wdrożenie zostanie zakończone. Wydłużyliśmy również Terminy Realizacji dla danych wdrożeń. Zmiany de facto wynikają ze zbyt dużego rozwoju systemu. Ilość funkcjonalności wprowadzanych w krótkim czasie jest zbyt duża i wymaga od nas poszerzenia działu IT. Nowe, duże funkcjonalności wymagają również większej ilości testów i zwiększonego czasu na ich realizację. Musimy też brać pod uwagę czas na konsultacje wdrożeniowe z Wami. Dzięki wydłużeniu, niwelujemy ryzyko opóźnień i błędów na Liście Wdrożeniowej.

A co w najbliższym czasie?

Pisząc ten artykuł przygotowujemy się do oddania zbiorczej aktualizacji m.in dla Modułu Podzlecania. Sama ta aktualizacja da osiem kolejnych nowych funkcjonalności w systemie iP. W najbliższym okresie czasu dojdą m.in takie funkcjonalności do modułu jak:

1.Lista faktur z możliwością ich pobrania i opłacenia
2. Płatności online – osobne ustawienia do opłacenia online dla podzlecania. 3. Możliwość wybrania opcji ODBIÓR OSOBISTY – wtedy wysyłka byłaby do drukarni podzlecającej, a do terminu dodany +1 dzień.
4. Uzupełnienie informacji o Podzlecaniu na Karcie technologicznej
5. Podzlecanie wygląd (rozgraniczenie na liście zamówień)
6. Koszty przesyłki w podzlecanym produkcie – możliwość wyłączenia doliczania dodatkowych kosztów przesyłki w podzlecanym produkcie.
7. Zbiorowe faktury dla podzlecania – za wszystkie zlecenia, które zostały wysłane danego dnia.
8. Widok wiadomości do podzlecania. Informacja do jakiego zlecenia jest wiadomość.

Oprócz tego na osi Czasu Realizacji oczekują już 4 nowe wdrożenia.

Zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa w Tworzeniu Listy Wdrożeniowej i tym samym rozwoju systemu iP. Do innych naszych klientów, apelujemy, do regularniejszego oddawania głosów. LW – to najbardziej skuteczny sposób na wprowadzanie zmian systemowych w iP. Nie ulega to żadnym wątpliwością – czego efektem dzisiejszy wpis i mnogość opisanych nowych aktualizacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)