Blog

Pakiet Wdrożeniowy w IwarePrint

Opublikowano 03 sierpnia 2021

 IwarePrint 3.0 to szereg rewolucji w działaniu, które realizujemy w określonym cyklu czasowym. Dziś zajmiemy się tematyką Pakietu Wdrożeniowego.  Jeśli interesują Cię indywidualne funkcjonalności, dodatkowe integracje, konfiguracja całościowa za Ciebie systemu czy też możliwość przeniesienia na dedykowane serwery, możesz skorzystać z Pakietu Wdrożeniowego.

Kilka faktów na start wprowadzających w Pakiet Wdrożeniowy

Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team. Pakiet Wdrożeniowy może być Stały lub Czasowy. Zarówno Pakiet Wdrożeniowy Stały jak i Czasowy posiada minimalny próg wejścia (odpowiednio 1000 i 2000 zł). Są takie Pakiety Wdrożeniowe Stałe, które nie posiadają planu wyjścia. Chyba, że wyjściem z sytuacji jest zaprzestanie wsparcia dla danego wdrożenia. Dobrym przykładem mogą być integracje z zewnętrznymi programami (aplikacjami), które wcześniej rozliczaliśmy w pojedynczej opłacie (np. Wfirma, Fakturownia, Freshmail, Google Merchant). Od razu też doprecyzujemy. Do korzystania z wszystkich bezpłatnych integracji w systemie IwarePrint (np. bramki płatnicze, kurierzy) nie jest wymagane posiadanie Pakietu Wdrożeniowego.

Pakiet Wdrożeniowy jest Usługą dodatkową, którą można konfigurować na dowolne sposoby

Zapraszamy na krótki Przewodnik po Pakiecie Wdrożeniowym. Postaramy się to maksymalnie jasno zobrazować na konkretnych przykładach.

Pakiet Wdrożeniowy Czasowy lub Stały

Pakiet Wdrożeniowy Czasowy

To w największym skrócie taki, który można rozpocząć w dowolnym czasie i zakończyć po określonym czasie i po zakończeniu określonych prac np. modyfikacjach przy skórce graficznej. Czasowy to również taki, który powiązać można z naszym działem Customer Success Management (dawny Helpdesk). Sprowadzić możemy to do hasła Obsługi Systemu i sklepu za Klienta. To my na bazie przesłanych nam materiałów tworzymy kalkulacje produktowe (excele), konfigurujemy system tj. pojedyncze Moduły, ustawienia. Wprowadzamy za Klienta treści i stale aktualizujemy sklep. Klient skupia się na sprzedaży. My zajmujemy się sprawną konfiguracją całego Systemu. Pakiet Wdrożeniowy Czasowy

Pakiet Wdrożeniowy Stały

To taki, który wymaga określonego nakładu pracy (godzin pracy) przy wdrożeniu jak i stałego wsparcia (aktualizacji) po wdrożeniu. Oznacza również wydelegowanie teamu wdrożeniowego IwarePrint dla pojedynczego Klienta. Team Wdrożeniowy IwarePrint w Pakiecie Wdrożeniowym Stałym tworzą Key Account Specialist a także przedstawiciel działu DEV, Testerów oraz Customer Success Management (ex Helpdesk). Po drugiej stronie wymagana jest obecność Klienta lub teamu Klienta.

Pakiet Wdrożeniowy Stały związany jest z wdrożeniami poszczególnych Funkcjonalności systemowych na potrzeby pojedynczego Klienta. To zazwyczaj wdrożenia, które nie mają szans uzyskania wystarczającej ilości głosów na Listę Wdrożeniową lub takie, które służą tylko pojedynczemu konkretnemu Klientowi i wymagają stałego wsparcia. Takimi wdrożeniami podchodzącymi również pod Pakiet Wdrożeniowy Stały są integracje dodatkowe np. z zewnętrznymi oprogramowaniami. W przypadku integracji zewnętrznych wymagane jest posiadanie dedykowanych zasobów serwerowych. Dedykowanym zasobom serwerowych poświęcimy jeszcze osobny akapit w tym wpisie.

Jak to liczyć? Najprościej Liczbowo

Przyjmujemy, że godzina pracy działu Programistów wynosi 200 zł netto. Godzina pracy działu Testerzy oraz Customer Success Management 100 zł netto. W zależności od wykorzystanych godzin, tak duży może być Pakiet Wdrożeniowy. Przedział godzinowy dla danego Pakietu ustalamy przed przystąpieniem do prac.

Jaki jest minimalny Pakiet Wdrożeniowy dla Pakietu Czasowego a jaki dla Stałego?

Minimalny Pakiet Wdrożeniowy dla Pakietu Czasowego wynosi 2000 zł netto. Na minimalny Pakiet Wdrożeniowy Czasowy składa się 8 godzin prac zespołu Programistów i 4 godziny zespołu Testerów. Nie realizujemy Pakietu Wdrożeniowego Czasowego mniejszego.

Pakiet Wdrożeniowy Stały posiada minimalny próg wejścia i wynosi 1000 zł netto miesięcznie. Na minimalny Pakiet w danym miesiącu składają się 4 godziny prac zespołu Programistów i 2 godziny prac zespołu Testerów. Możemy też realizować Pakiet Wdrożeniowy Stały większy, który z czasem może się zmniejszyć do minimalnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego).

Jakość nie Ilość. Kolejka zgłoszeń

Te większe Pakiety Wdrożeniowe wymagają większego nakładu naszej pracy i większej ilości godzin pracy naszego działu DEV. Nie realizujemy w danym miesiącu kalendarzowym więcej niż trzech do pięciu większych Pakietów Wdrożeniowych. Zależy nam na Indywidualnym podejściu do Klienta.

Co składa się na przepracowane godziny

Warto przypomnieć. Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team w cyklu miesięcznym.

Jeśli Pakiet Wdrożeniowy Czasowy dotyczy obsługi i konfiguracji systemu z udziałem działu Customer Success Management (ex Helpdesk) wtedy możemy również delikatnie „żonglować” tymi godzinami pracy. Jak już wspomnieliśmy godzina pracy zespołu Customer Success Management to koszt 100 zł netto. Jeśli w danym miesiącu chcecie skorzystać z pomocy działu Customer Success Management bez udziału zespołu Programistów wtedy w danym miesiącu do dyspozycji możecie mieć 10 godzin zespołu Customer Success Management.

Minimalny Pakiet Wdrożeniowy Stały – utrzymujący dane wdrożenie lub integracje również wynosi 1000 zł w cyklu miesięcznym. Co ważne jednak, w sytuacji Pakietu Wdrożeniowego Stałego niewykorzystane godziny w danym miesiącu (sytuacja w, której nie są wymagane aktualizacje dla obsługiwanego wdrożenia lub integracji) można przenieść na inne (nowe) wdrożenia lub wykorzystać ten pakiet na pracę z działem Customer Success Management. Wszystko dzieje się w obrębie danego miesiąca kalendarzowego. Z Pakietu Wdrożeniowego Stałego nie można wyjść, można ewentualnie zakończyć wsparcie dla danego Wdrożenia. Minimalny Pakiet Wdrożeniowy Stały wiąże się ze stałymi aktualizacjami systemowymi zarówno po naszej jak i przykładowej integracji stronie.

Jakie dodatkowe możliwości wchodzą w skład Pakietu Wdrożeniowego ?

Przyjęliśmy na samym początku, że Pakiet Wdrożeniowy jest pudełkiem, które można rozbudowywać do woli. Z części Funkcjonalności korzystają wszyscy Klienci będący na Pakiecie z innych Ci, którzy przykładowym rozwiązaniem mogą być zainteresowani.

Aplikacja iP-Sync do produktów kalkulowanych (Excel) – LINK – jest dostępna zarówno dla Klientów będących na Pakiecie Wdrożeniowym jak i tych, którzy z Pakietu nie korzystają.

Dostęp do API IwarePrint

Każdy z Klientów będący na Pakiecie Wdrożeniowym posiada nieograniczony dostęp do API IwarePrint. W przypadku Pakietu Wdrożeniowego nie ma limitów zapytań na minutę. W sytuacji w, której Klient nie posiada aktywnego Planu Wdrożeniowego nie ma włączonego dostępu do API.

Arkusz konfiguracji parametrów

Funkcjonalność Arkusz konfiguracji parametrów pozwala na dynamiczne pobieranie wartości parametrów oraz ich opisów z arkusza excel w produktach kalkulowanych. Dzięki temu nie jest konieczne wprowadzanie długich list wartości parametrów w systemie, zamiast tego można je wygodnie przygotować w arkuszu kalkulacyjnym. Do szczegółów technicznych odsyłamy na nasz Help (LINK) Dostęp do tej Funkcjonalności systemowej dostępny jest tylko w przypadku aktywnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego z uwagi na fakt wydzielenia większych zasobów serwerowych, które Klient uzyskuje po przeniesieniu na własny serwer. Klienci na Pakiecie Wdrożeniowym Stałym mają również możliwość ustawienia większej ilości kalkulatorów z rabatami w systemie IwarePrint.

Dedykowane zasoby serwerowe

Wymagane przy integracjach zewnętrznych, przy niektórych wdrożeniach indywidualnych (Dostęp do API iP, Arkusz konfiguracji parametrów) czy przy sprzedaży systemu IwarePrint w wersji licencji na własność. 

Dedykowane zasoby serwerowe sprawdzą się również dla klientów, którzy mają nieco wyższe wymagania jeżeli chodzi o serwery. Operacja ta zdecydowanie zwiększa wydajność serwisu oraz uniezależnia go od pozostałych naszych systemów. Możliwość ustawienia backupów baz danych oraz wszystkich plików na serwer AWS S3 jest dodatkowym atutem. Osobny serwer jak wspomnieliśmy jest także wymagany przy niektórych wdrożeniach indywidualnych, integracjach zewnętrznych czy podczas zakupu systemu na własność.

Czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

Klient ponosi dodatkową miesięczną opłatę (doliczaną do miesięcznego Pakietu) za serwery. Koszt serwerów dla małych i średnich drukarni to osobny wydatek. O minimalnych wymaganiach serwerowowych, kosztach dodatkowych piszemy w artykule „Dodatkowe przestrzenie serwerowe w IwarePrint”. Możemy przyjąć, że minimalny koszt serwerowy to cena +/- 680 zł (w zależności od kursu dolara). O tym, że Klient został przeniesiony na osobny serwer informuje również Flaga Premium w systemie IwarePrint.

Wpływ na globalny rozwój IwarePrint. Łączenie godzin prac kilku Klientów

Klienci, którzy korzystają z aktywnego Pakietu Wdrożeniowego Stałego w miesięcznej kwocie 3000 zł (12 godz. działu DEV i 6 godziny działu Testerów) mogą mieć realny wpływ na rozwój IwarePrint i mogą łączyć swoje roboczogodziny prac w większe Wdrożenia Systemowe. Łączenie ilości godzin siłą rzeczy nie może dotykać indywidualnych Integracji gdyż w założeniu są Integracjami Indywidualnymi.

Klienci, którzy są na Stałym Pakiecie Wdrożeniowym w minimalnej kwocie 3000 zł miesięcznie mają również możliwość usunięcia stopki systemowej “Powered by IwarePrint”.

Team IwarePrint do dyspozycji Klienta na Pakiecie Wdrożeniowym

Zawiązujemy dedykowany team wdrożeniowy. Mamy dedykowanego Key Account’a obsługującego danego Klienta Wdrożeniowego. W całą obsługę zaliczamy również Indywidualny Kontakt z działem Customer Success Management, działem Testerów, Działem DEV. Współpraca na linii Team IwarePrint a Klient pozwala na konsultacje wszystkich zmian w danym wdrożeniu.

Dla takiego Klienta tworzymy indywidualny Kanał na Slacku. Możliwość zgłaszania błędów przy Pakiecie Wdrożeniowym występuje za pomocą zarówno systemu ticketów, drogą mailową, czy za pomocą kanału Slack.

Wraz z poznaniem Specyfikacji dla danego Wdrożenia, indywidualnymi potrzebami Klienta oraz odbytym spotkaniu (w siedzibie Klienta lub on-line) jesteśmy w stanie sprecyzować konkretną ofertę i indywidualną ofertę dla Klienta.

Czy Klient nie posiadający Pakietu Wdrożeniowego ma wpływ na rozwój systemu?

Zdecydowanie może wciąż decydować o kierunku zmian. Warunkiem jest korzystanie z IwarePrint 3.0 W takiej sytuacji do dyspozycji klientów posiadających wersję IwarePrint 3.0 pozostaje w IwarePrint Lista Wdrożeniowa (dla tych z aktywnym Pakietem też) gdzie stale pojawiają się wdrożenia pod głosowanie. Lista Wdrożeniowa realizowana jest zatem dla klientów będących na wersji IwarePrint 3.0 lub właśnie na Pakiecie Wdrożeniowym Stałym. Funkcjonalności z Listy Wdrożeniowej od maja 2022 r. nie są już realizowane na wcześniejszej wersji systemowej (wersja 2.0).

Klient nie posiadający pakietu Wdrożeniowego Stałego ani nie będący na wersji IwarePrint 3.0 ma stały dostęp do naszego działu Customer Success Management, który odpowiada na zgłoszenia techniczne. Jest tak samo priorytetowo traktowany jak Klient na Pakiecie Wdrożeniowym. Różnica polega na tym, że w takim przypadku nie realizujemy Indywidualnych Wdrożeń, Integracji czy też nie obsługujemy za Klienta systemu.


Wyszedł z tego całkiem duży Przewodnik po Pakiecie Wdrożeniowym. Gdyby konkretne zagadnienie z poruszanej tematyki wymagało doprecyzowania, jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem bok@iwaretest.pl

Do usłyszenia

#team IwarePrint

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)