кет казино онлайн pin up
arrow back

Arkusz konfiguracji parametrów

uwaga
Uwaga!

Funkcjonalność dostępna w ramach Pakietu Wdrożeniowego

Funkcjonalność ta jest dostępna, w ramach IwarePrint 3.0. 

Funkcjonalność Arkusz konfiguracji parametrów pozwala na dynamiczne pobieranie wartości parametrów oraz ich opisów z arkusza excel w produktach kalkulowanych.

Dzięki temu nie jest konieczne wprowadzanie długich list wartości parametrów w systemie, zamiast tego można je wygodnie przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.

Sam parametr należy najpierw utworzyć w systemie (więcej jak dodać parametr w TYM miejscu, jego wartości będą pobrane z arkusza.

Nazwa parametru w arkuszu musi się zgadzać z tą dodaną w systemie do produktu. Na tej podstawie system wybiera kolumnę w excelu, która dotyczy danego parametru.

Ustawienia w produkcie

W produkcie kalkulowanym, w zakładce Excel istnieje możliwość włączenia Arkusza konfiguracji parametrów. Opcja ta domyślnie jest wyłączona, aktywujemy ja poprzez zakup Pakietu Wdrożeniowego

Zakres

Po przełączeniu opcji z wyłączonej na jeden z arkuszy wgranego kalkulatora i zapisaniu, pojawi się opcja wyboru zakresu sprawdzania istnienia parametrów.

Pozwala to zoptymalizować zakres wyszukiwania przez silnik sklepu i skrócić niepotrzebne przeszukiwanie arkusza.

W powyższym przykładzie komórki będą skanowane w poszukiwaniu parametrów począwszy od A1 a skończywszy na 30 wierszu i kolumnie J.

Konfiguracja Arkusza

W powyższym przykładowym arkuszu zostały zdefiniowane wartości parametrów wpisywanych:

 • Szerokość [metr]
 • Wysokość [metr]

oraz wartości parametrów wybieranych z listy:

 • Materiał
 • Kolor

Wartości pobierane są z kolejnych wierszy. Pola puste są ignorowane.

Jeśli pole następujące po polu pustym jest niepuste, to ono również jest brane pod uwagę. Na przykład w kolumnie G, obie wartości zostaną zaciągnięte do produktu, pomimo, że między nimi istnieje pusta komórka G3.

Konfiguracja danego parametru jest pobierana po nazwie parametru. Jeśli w excelu parametr nie występuje, a w produkcie w systemie jest dodany, to pobierana jest standardowa konfiguracja z systemu. Innymi słowy: wartości dla parametrów systemowych są nadpisywane wyłącznie, gdy dany parametr istnieje w pliku excel.

Wartości wybierane z listy

Wartości dla parametrów wybieranych z listy należy umieścić w kolumnie pod nazwą parametru. W przykładowym arkuszu będą to kolumny E i G.

Wartości wpisywane

Parametry wpisywane w druku kalkulowanym mogą posiadać trzy ustawienia: wartość minimalna, maksymalna i domyślna parametru wpisywanego.

Jeśli chcemy z nich skorzystać, należy wpisać te wartości w kolumnie pod nazwą parametru, w dokładnie tej kolejności:

 1. wartość minimalna,
 2. wartość maksymalna,
 3. wartość domyślna

W momencie, gdy klient będzie wpisywał wartość parametru przekraczającego założone ograniczenia zostanie powiadomiony alertem w przeglądarce.

Opisy

Opisy do wartości parametrów są pobierane z kolumny po prawej stronie wartości – w powyższym przykładzie dla ułatwienia zostały oznaczone kolorem niebieskim.

W opisach można stosować tagi HTML. Przykładowo w kolumnie F użyto znacznika strong dla pogrubienia wartości gramatury:

Wykluczenie parametru

Wykluczenie parametru następuje, gdy parametr znajduje się w arkuszu i nie ma żadnych wartości. Wykluczony parametr jest domyślnie jest niewidoczny, ale można to zmienić za pomocą JavaScript.

Wykluczanie parametrów za pomocą arkusza dotyczy parametrów wybieranych z listy.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)