кет казино онлайн pin up
arrow back

Placeholdery o nieregularnych kształtach (Photoshop)

uwaga
Uwaga!


Placeholdery o nieregularnych ksztaltach

 

W Rozdziale Plaholdery Obrazów dowiedzieliśmy się, jak dodać placeholder do produktu. Użytkownik może przesłać obraz w tym placeholderze, ale jego kształt jest zawsze prostokątny. Co jeśli chcesz uczynić go bardziej artystycznym, na przykład o dowolnym kształcie jak na poniższym zdjęciu?

Typowym sposobem jest nałożenie nakładki na obraz. Graficy wiedzą, jak działają nakładki obrazu. Możesz wyciąć dowolny kształt z warstwy rastrowej za pomocą innego obrazu na nim umieszczonego. Obrazy muszą być dokładnie ustawione względem siebie, a nakładający się obraz powinien być przezroczysty w obszarach, w których pierwszy obraz powinien być widoczny. Tej techniki można użyć do dodania artystycznych granic do warstw obrazu. Wymaga to jednak dodatkowych wysiłków, a w niektórych przypadkach zastosowania nakładki obrazu nie są odpowiednie.

Alternatywnie możesz użyć masek wektorowych. W takim przypadku dowolny pożądany obszar obrazu można wyciąć za pomocą kształtu wektora i umieścić na produkcie. Domyślnie symbole zastępcze obrazów mają kształty prostokątne, ale można ustawić dowolny kształt wektorowy lub maskę wektorową i użyć ich do wycięcia części obrazu. Pamiętaj, że możesz także użyć masek wektorowych, aby wykadrować inne elementy projektu, takie jak obrazy i warstwy tekstowe.

Zobaczmy, jak kształty wektorowe i maski wektorowe są używane w kreatorze do tworzenia nie-prostokątnych symboli zastępczych.

 

Tworzenie placeholderów z warstw kształtów (shape layers)

 

Nie-prostokątne placeholdery są ustawiane w taki sam sposób jak prostokątne, ale znacznik <PH> jest stosowany do nazwy warstwy kształtu, a nie warstwy obrazu. Gdy użytkownik otwiera taki szablon w kreatorze widzi pusty pojemnik o pożądanym kształcie i może przesłać do niego obraz.

Stwórzmy prosty szablon z takim placeholderem:

 1. Utwórz nowy szablon. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. Dodaj obraz tła. Na przykład przeciągnij go z Eksploratora plików Windows.
 3. W panelu Narzędzia kliknij Narzędzie kształtu lub naciśnij U na klawiaturze, przełącz się do narzędzia kształtu (prostokąt, elipsa, kształt niestandardowy) i narysuj kształt za pomocą myszy.
 4. Dodaj znacznik <PH>. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy kształtu na karcie Warstwy i dodaj znacznik <PH> do jej nazwy. To powinno wyglądać tak:
 5. Zapisz wynik. W menu Plik kliknij Zapisz i wybierz format PSD

Umieść  plik PSD wśród szablonów w kreatorze i otwórz go. Zobaczysz coś takiego:

Ten placeholder nie zawiera obrazu, więc wydaje się pusty w projekcie. Gdy użytkownik prześle obraz, kształt zostanie zastosowany do obrazu.

 

Zmiana kształtów elementów obrazu

 

Możesz stworzyć nieprostokątny element nie tylko z pustego symbolu zastępczego, ale także z dowolnego obrazu. Aby zastosować dowolny kształt do obrazu, należy wstawić warstwę obrazu do szablonu PSD, utworzyć warstwę kształtu wektorowego definiującą maskę, a następnie umieścić je w jednej grupie:

 1. Utwórz nowy szablon. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. Dodaj obraz tła. Na przykład przeciągnij go z Eksploratora plików Windows.
 3. Dodaj warstwę obrazu. Na karcie Warstwy kliknij ikonę menu, a następnie kliknij opcję Nowa warstwa.
 4. Dodaj warstwę kształtu. W panelu Narzędzia kliknij Narzędzie kształtu lub naciśnij U na klawiaturze, przełącz się do narzędzia kształtu (prostokąt, elipsa, kształt niestandardowy) i narysuj kształt za pomocą myszy.
 5. Pogrupuj warstwę obrazu i warstwę kształtu. Wybierz warstwy, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Grupuj z warstw.
 6. Dodaj znacznik <PH>. Kliknij dwukrotnie nazwę grupy na karcie Warstwy i dodaj znacznik <PH> do jej nazwy. Warstwy powinny wyglądać następująco

W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu tutaj możemy przypisać kształt do obrazu, aby nie był pusty. Zobaczmy, jak ten szablon wygląda w kreatorze. Poniższy zrzut ekranu pokazuje placeholder obrazu zamaskowany kształtem wektorowym. Z perspektywy użytkownika mogą wybrać nowy obraz dla placeholdera i jest on automatycznie rzeźbiony.

 

Tworzenie placeholderów z masek wektorowych

 

Można również tworzyć nieprostokątne placeholdery za pomocą masek wektorowych:

 1. Utwórz nowy szablon. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. Dodaj obraz tła. Na przykład przeciągnij go z Eksploratora plików Windows.
 3. Dodaj warstwę obrazu. Na karcie Warstwy kliknij ikonę menu, a następnie kliknij opcję Nowa warstwa.
 4. Dodaj obraz lub inteligentny obiekt. Przeciągnij obraz na warstwę obrazu.
 5. Utwórz maskę wektorową. Możesz to zrobić, rysując ścieżkę na warstwie obrazu lub kopiując maskę:
 • Aby narysować ścieżkę, wybierz warstwę obrazu, kliknij Narzędzie Pióro w panelu Narzędzia i narysuj ograniczoną ścieżkę za pomocą myszy. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz maskę wektorową.
 • Aby przygotować i skopiować maskę, kliknij Narzędzie kształtu w panelu Narzędzia i narysuj kształt za pomocą myszy. Wybierz ścieżkę kształtu i skopiuj ją za pomocą Ctrl + C. Wklej ścieżkę do warstwy obrazu za pomocą Ctrl + V.
 1. Dodaj znacznik <PH>. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy obrazu na karcie Warstwy i dodaj znacznik <PH>. Jeśli zastosujesz maskę do obrazu zrasteryzowanego, warstwy powinny wyglądać następująco:

Podczas tworzenia nieprostokątnych symboli zastępczych (placeholders) za pomocą masek wektorowych należy dodać znacznik <PH> z wartością lub bez wartości. Możesz uzyskać takie same wyniki jak opisano powyżej z wartościami:

 • <PH> włącza symbol zastępczy z maską, która dotyczy obrazu z szablonu PSD. Użytkownicy mogą zamienić obraz podczas edycji produktu.
 • <PH_empty> włącza pusty symbol zastępczy z maską. Użytkownicy muszą załadować obraz w edytorze do drukowania w Internecie. Gdy użytkownik przesyła obraz, maska wektorowa jest nakładana na obraz.
 • <PH_stub> włącza symbol zastępczy z maską, ale obraz importowany z szablonu nie wyświetla się na wyjściu wysokiej rozdzielczości. Możesz użyć go jako wiadomości zachęcającej użytkowników do wybierania obrazów.

Na przykład symbol zastępczy <PH_stub> może wyglądać w Kreatorze w następujący sposób:

Korzystając z tych metod, możesz tworzyć imponujące szablony zawierające nieprostokątne obrazy bez użycia dużych nakładek. Zastępcze obrazkowe maski wektorowe pomagają tworzyć zaawansowane szablony, takie jak puzzle.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)