кет казино онлайн pin up
arrow back

Typ szablonu – Kalendarz

uwaga
Uwaga!

Kalendarz i Fotokalendarz w kreatorze wydruków

W tym artykule dowiesz się jak dodać szablon kalendarza do kreatora kalendarza. Szablon posłuży jako punkt startowy dla klientów do tworzenia przez nich własnego projektu kalendarza w kreatorze.

Wskazówka! Warto aby już na tym etapie mieć przygotowany szablon kalendarza w postaci pliku PSD (Adobe Photoshop) lub IDML (Adobe InDesign). Tu znajdziesz instrukcję jak przygotować plik szablonu w Photoshop, a stąd pobierzesz przykładowy plik szablonu kalendarza.

Dodawanie szablonu kreatora

Szablony produktów kreatora dodaje się w sekcji: Ustawienia > Kreator – szablony > kliknij przycisk Dodaj.

Konfiguracja projektu szablonu kalendarza

Poprawne skonfigurowanie szablonu projektu kalendarza pozwoli wyświetlać go na liście szablonów w kreatorze produktów w sklepie.

Konfiguracja podzielona jest na poszczególne sekcje:

 1. Szablon projektu
 2. Kategorie
 3. Impozycja
 4. Pliki
 5. Podgląd

Opisy sekcji poniżej.

Szablon projektu – Typ Kalendarz

Uwaga! Typ szablonu jest najważniejszym ustawieniem dla kalendarzy w sekcji Szablon projektu dlatego zostanie omówiony osobno. Typ Kalendarz umożliwia klientowi wybór początkowego miesiąca, w drugim kroku po wybraniu wzoru szablonu projektu w kreatorze.

Typ – wybór typu produktu kreatora. Typ Kalendarz wybieramy, gdy chcemy dodać szablony do produktów z wyborem miesiąca początkowego.

Typy niestandardowych produktów posiadają indywidualne ścieżki tworzenia projektów przez klientów w kreatorze. Do niestandardowych zaliczamy:

Wszystkie pozostałe szablony do produktów dodajemy w systemie za pomocą Typ Standardowy.

Szablon projektu – pozostałe ustawienia

Dodanie szablonu wymaga ustawienia:

 1. Nazwa szablonu wyświetlanej dla klienta
 2. Produkt, dla którego szablon będzie dostępny w kreatorze. Jeśli zostanie wybrany jeden produkt, to szablon będzie wyświetlał się wyłącznie w tym produkcie.
 3. Grupa klientów, dla której dostępny będzie szablon. Domyślne ustawienie to wszyscy klienci.
 4. Format – szablon projektu jest ściśle powiązany z formatem i należy wybrać jedną z wprowadzonych w systemie wartości parametru odpowiedzialnego za format.
  Jeśli podany format szablonu projektu będzie zgodny z wybranym przez klienta w produkcie, to szablon wyświetli się w kreatorze.
 5. Ilość stron – jest to ilość, dla której szablon projektu będzie się wyświetlał dla klienta, po wybraniu przez niego wartości parametru odpowiedzialnego za ilość stron.

  Ilość stron to druga – po Formacie – wartość, która jest powiązana z rolami parametrów. Wyświetlanie szablonu jest uzależnione od prawidłowego ustawienia ról parametrów w produkcie. Więcej o rolach parametrów dowiesz się z wpisu: TYTUŁ I LINK
 6. Status – status Roboczy ukrywa szablon przed wyświetlaniem w produkcie na czas jego tworzenia. Po zakończeniu dodawania szablonu, aby udostępnić go klientom, należy ustawić go jako Publiczny.
  Po zapisaniu szablonu wygeneruje się link podglądu szablonu. Umożliwia on weryfikację na bieżąco, jak będzie wyglądał szablon projektu w kreatorze.
 7. Szerokość siatki – służy projektantom do uporządkowania treści w projekcie – zarówno tekstów, jak i obrazów. Domyślne ustawienie to 5 mm.
 8. DPI – rozdzielczość wynikowa projektu stworzonego w kreatorze przez klienta. Wartość domyślna to 300 dpi.

Kategorie

Kategorie szablonów pozwalają organizować poszczególne szablony w kreatorze projektów.

Kategorie szablonów dodaje się w sekcji Ustawienia > Kreator – kategorie.

Impozycja

Przejdź do artykułu Impozycja w kreatorze

Pliki

Wcześniej przygotowane pliki należy wgrać klikając przycisk Choose Files, wybrać jeden lub więcej plików i kliknąć otwórz.

Obok przycisku Choose Files pojawi nazwa pliku, lub jeśli wybrano więcej niż jeden – ich ilość.

Po wybraniu plików, aby zostały wgrane należy kliknąć przycisk Zapisz. Spowoduje to zapisanie wszystkich dotychczasowych ustawień, przeładowanie strony oraz wygenerowanie nowego podglądu.

Wskazówka! Nazwy stron w kreatorze dla typu kalendarz domyślnie przyjmują nazwy plików PSD. Domyślne nazwy można nadpisać własnymi etykietami:

Tak poszczególne strony prezentują się w projekcie:

Podgląd

Podgląd efektu końcowego wgranych plików. Można tu wprowadzić dodatkowe modyfikacje szablonu, poza programem graficznym.

Rezultat

Gdy klient w produkcie przypisanym do tego szablonu kliknie przycisk Stwórz projekt w kreatorze 

przycisk Stwórz projekt w kreatorze

Wyświetli się lista dostępnych szablonów dla danego produktu i wybranego przez klienta formatu

Po wybraniu takiego szablonu klient będzie mógł dodać własne zdjęcia, lub skorzystać z istniejących w bazie, dodawać tekst i edytować tła.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)