кет казино онлайн pin up
arrow back

Obsługa zamówienia – płatności i podzlecanie

uwaga
Uwaga!

Obsługa zamówienia

Złożone przez klienta zamówienie trafia do zakładki płatności jeśli jest nieopłacone. Po jego opłaceniu przez klienta status zmieni się automatycznie na opłacone.

Podzlecanie – przekazanie zamówienia do innej drukarni

Po opłaceniu zamówienie można podzlecić. Odpowiedni przycisk znajduje się w widoku szczegółowym zamówienia:

Opłacanie zamówień dla podwykonawcy

W zależności od ustawień udostępniania produktu przez podwykonawcę, płatność za zamówienia może być dokonywana z góry za pomocą dostępnych w systemie płatności online lub za pomocą płatności terminowych.

Płatność z góry

Opłacać zamówienia dla podwykonawcy również można w widoku szczegółowego zamówienia:

Tu można pobrać fakturę proforma lub opłacić zamówienie bezpośrednio u kontrahenta, korzystając z dostępnych dla klientów w jego systemie płatności.

Podzlecający powinien opłacić zamówienie u podwykonawcy, aby móc przekazać je na produkcję do podwykonawcy.

Płatność terminowa

Jeśli podwykonawca udostępnia możliwość płatności terminowej dla danego produktu, to po złożeniu zamówienia i podzleceniu w widoku zamówienia zamiast przycisku opłać wyświetli się informacja „Płatność terminowa: x dni’.

Informacja ta zmieni się w datę terminu płatności, po zakończeniu realizacji i wysłaniu zamówienia.

Po 24h od wysłania zamówienia przez podwykonawcę, zostanie wygenerowana płatność terminowa z zamówień wysłanych dnia poprzedniego.

Wszystkie płatności terminowe trafiają do zakładki Zamówienia > Płatności terminowe zamówień podzleconych.

Dostępne są tutaj 2 sekcje:

 1. Podzlecone na zewnątrz – jest to zakładka dedykowana dla zleceniodawców.

Stąd można kliknąć przycisk Opłać, po czym nastąpi przekierowanie przez zleceniodawcę, jest przekierowany do widoku z danymi do przelewu. Nr konta w tym widoku pobierany jest z ustawień drukarni.

2. Podzlecone mnie – jest to zakładka dedykowana dla podwykonawców.
W tym oknie pracownik monitorujący płatności ustawia jako zamówienia jako opłacone na podstawie otrzymanych wpłat. Opłacone zamówienie trafiają do zakładki Opłacone i są przekazywane na produkcję.

Faktury

Faktury do zamówień podzleconych są automatycznie wystawiane wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia). Są do pobrania w widoku zamówienia (Płatność terminowa)

W zakładce Zamówienia > Faktury , faktury generują się automatycznie wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia).

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)