кет казино онлайн pin up
arrow back

Główne funkcjonalności modułu Produkcja

uwaga
Uwaga!

Instrukcja dotycząca Produkcja 3.0 – Wykres Gantta

Instrukcja dotycząca Magazynu 3.0

Instrukcja dotycząca Karty Technologicznej

Instrukcja dotycząca Statusów Druku

 Zarządzanie produkcją:

 • System nadzoru nad zleceniami i pracownikami
 • Pełen nadzór nad przebiegiem realizacji zamówienia
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów i pod-statusów produkcyjnych odpowiadających odpowiednim procesom w drukarni
 • Możliwość dostosowania procesu produkcji do produktu
 • Zaawansowane mechanizmy kontroli przebiegu realizowanych zadań

 Tworzenie dowolnej liczby kont pracowniczych:

 • Panel pracownika produkcyjnego
 • Panel księgowej
 • Panel wysyłki
 • Ilość zadań przyporządkowana poszczególnym stanowiskom i osobom
 • Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez prawników
 • Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników
 • Przydzielenie dostępu określonym pracownikom do wybranych funkcji systemu

  Rozbudowana karta technologiczna:

 • Możliwość wygenerowania/wydrukowania karty technologicznej
 • Możliwość zmiany statusów za pomocą kodów QR lub kreskowych
 • Automatyczne uzupełnianie czasów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych statusów produkcyjnych

Stany magazynowe:

 • Widok stanów magazynowych z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz rezerwacji;
 • Zamawianie materiałów przez formularz w którym pola automatycznie uzupełniają się w oparciu o materiały, których zaczyna brakować oraz przypisane do danego dostawcy;
 • Każde zlecenie posiada informacje o zużyciu każdego z materiałów, które można edytować w każdym momencie;
 • Baza dostawców materiałów. Do każdego zamówienia materiału można dodać fakturę;
 • Szacowanie ilości potrzebnego materiału bezpośrednio z kalkulatora produktu (excel);
 • Po złożeniu zamówienia, materiały potrzebne na jego rezerwacje zostają zarezerwowane w magazynie;
 • Możliwość uwzględniania stanu magazynowego do wyliczeń ceny produktu i czasu realizacji w czasie rzeczywistym;
 • Dostępne takie wartości jak cena najstarszego zamówienia danego materiału na magazynie, średnia i wiele innych;
 • Stan faktyczny zostaje pomniejszony o rezerwację danego zlecenia w momencie przejścia do realizacji;
 • Post Kalkulacja magazynowa wyliczająca faktyczny koszt materiałów i pracowników wykorzystanych w danym zleceniu, obliczając przy tym profit z danego zlecenia;
 • Możliwość szybkiego odbioru zamówionych materiałów za pomocą skanera kodów kreskowych;
 • Stałe magazynowe – możliwość ustawiania stałych wartości, które można wykorzystywać do kalkulacji produktowych w wielu produktach na raz;
 • Udostępnienie pracownikom możliwości manualnego pobierania z magazynu dla wybranych materiałów;
 • Ustawienie wymaganego podania faktycznego zużycia materiałów pracownikom na poszczególnych etapach produkcyjnych;
 • W przypadku braku materiału lub opóźnień w dostawie jest możliwość skorzystania z zamienników;
 • Jeżeli zamówiony materiał jest w większym formacie niż ten z którego korzystamy na produkcji możemy w prosty sposób dokonać takiej wymiany (przykład zamówione arkusze B1 pocięte do formatu B2);
 • Ciągły dostęp do historii zamówień i zużycia materiałów;
 • Automatyczne powiadomienia mailowe o przekroczeniu stanów ostrzegawczych materiałów.

Wykres Gantta:

 • Możliwość przesuwania zleceń  “poziomo” co może wpłynąć na realizację innych zleceń;
 • Automatyczne dopasowywanie realizacji kolejnych zleceń w przypadku wprowadzenia zmian;
 • Uwzględnienie dodatkowego czasu przed rozpoczęciem procesu lub po jego zakończeniu (w tym samym czasie mogą być realizowane inne zlecenie);
 • Podział bloku zlecenia na 2 części w przypadku pauzy/wstrzymania realizacji zlecenia z czego drugi blok jest przesuwany w czasie;
 • Pasek postępu dnia;
 • Informacja kolorystyczna o nowych, opóźnionych, rozpoczętych i zakończony zleceniach;
 • Stan obłożenia drukarni wpływa na czas realizacji w czasie rzeczywistym;
 • Lista wszystkich zleceń; 
 • Ustawianie czasu pracy maszyn i przerw;
 • Nowy widok panelu pracownika produkcji;
 • Łączenie procesów w poziomie jaki w pionie do wybranego statusu;
 • Karta technologiczna połączonych procesów z możliwością dodanie własnej notatki;
 • Zaawansowane filtrowanie z możliwością zapisywania stworzonych filtrów i udostępniania ich innym pracownikom;
 • Komentarze do zlecenia z możliwością wyboru dla kogo mają być widoczne;
 • Automatyczne odświeżanie;
 • Wyświetlanie wykresu w trybie pełnoekranowym;
 • Uniwersalny kod QR – Przekaż dalej;
 • Skanowanie kodu za pomocą telefonu bez konieczności podchodzenia do komputera.

Kierownik Produkcji:

 • Tworzenie stanowisk produkcyjnych;
 • Układanie planu produkcji – edycja wykresu Gantta;
 • Dodawanie przerw produkcyjnych, np. na serwis;
 • Definiowanie czasu pracy stanowisk, maszyn.

Integracja z Baselinker.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)