кет казино онлайн pin up
arrow back

Druk kalkulowany – spis wspieranych funkcji

uwaga
Uwaga!

Kluczowa informacja dla tworzenia Produktu opartego na dokumentach Excel

ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ŚREDNIA AVERAGE
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
MAX.K LARGE
MAX MAX
MEDIANA MEDIAN
MIN MIN
ILOCZYN PRODUCT
MIN.K SMALL
ODCH.STANDARDOWE STDEV
SUMA SUM
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
ORAZ AND
FAŁSZ FALSE
NIE NOT
LUB OR
PRAWDA TRUE
DZIEŃ DAY
MIESIĄC MONTH
ROK YEAR
WYBIERZ CHOOSE
NR.KOLUMNY COLUMN
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
ILE.LICZB COUNT
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA
LICZ.PUSTE COUNTBLANK
LICZ.JEŻELI COUNTIF
DATA DATE
DNI.360 DAYS360
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
FV FV
NPER NPER
PMT PMT
PV PV
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
JEŻELI IF
INDEKS INDEX
ADR.POŚR INDIRECT
CZY.PUSTA ISBLANK
CZY.BŁĄD ISERROR
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL
CZY.BRAK ISNA
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT
CZY.LICZBA ISNUMBER
CZY.ADR ISREF
CZY.TEKST ISTEXT
WYSZUKAJ LOOKUP
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
MAX.A MAXA
MIN.A MINA
BRAK NA
TERAZ NOW
NPV NPV
LOS.ZAKR RANDBETWEEN
MODUŁ.LICZBY ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
KOMBINACJE COMBIN
COS COS
COSH COSH
STOPNIE DEGREES
KWOTA DOLLAR
EXP EXP
SILNIA FACT
LICZBA.CAŁK INT
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MOD MOD
PI PI
ROZKŁAD.POISSON POISSON
POTĘGA POWER
RADIANY RADIANS
LOS RAND
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
ZNAK.LICZBY SIGN
SIN SIN
SINH SINH
PIERWIASTEK SQRT
TAN TAN
TANH TANH
ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC
PRZESUNIĘCIE OFFSET
ZASTĄP REPLACE
WIERSZ ROW
ILE.WIERSZY ROWS
PODSTAW SUBSTITUTE
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL
SUMA.JEŻELI SUMIF
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2
T T
CZAS TIME
DZIŚ TODAY
WARTOŚĆ VALUE
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)