кет казино онлайн pin up
arrow back

Typ szablonu – Długopis

uwaga
Uwaga!

Personalizacja większość produktów promocyjnych jest podobna i polega na edycji określonej, możliwej do zadrukowania, powierzchni – najczęściej wgraniu logo klienta, w konsultacji z klientem ustawieniu go w preferowanej pozycji na produkcie oraz podglądzie i akceptacji finalnego efektu. Kreator wydruków pozwala uprościć i skrócić ten proces do kilku minut.

Długopis w kreatorze wydruków

W tym artykule dowiesz się jak dodać i przypisać szablon typu Długopis do produktu w kreatorze wydruków. Szablon posłuży jako punkt startowy dla klientów do tworzenia przez nich własnego projektu w kreatorze.

Zakończony projekt może zostać przekazany z zamówieniem do realizacji oraz wydrukowany jako proof.

Wskazówka! Warto aby już na tym etapie mieć przygotowany szablon projektu w postaci pliku PSD (Adobe Photoshop) lub IDML (Adobe InDesign). Tu znajdziesz instrukcję jak przygotować plik szablonu w Photoshop, a stąd pobierzesz przykładowy plik szablonu.

Dodawanie szablonu kreatora

Szablony produktów kreatora dodaje się w sekcji: Ustawienia > Kreator – szablony > kliknij przycisk Dodaj.

Konfiguracja projektu szablonu

Poprawne skonfigurowanie szablonu projektu pozwoli wyświetlać go na liście szablonów w kreatorze w sklepie dla zdefiniowanych produktów.

Konfiguracja podzielona jest na poszczególne sekcje:

 1. Szablon projektu
 2. Kategorie
 3. Impozycja
 4. Pliki
 5. Podgląd

Opisy sekcji poniżej.

Szablon projektu – Typ Długopis

Uwaga! Typ szablonu jest najważniejszym ustawieniem w sekcji Szablon projektu dlatego zostanie omówiony osobno. Typ Długopis umożliwia dodanie makiet dedykowanych dla długopisów, które pozwolą na wygenerowanie kompletnego efektu personalizacji tego  produktu.

Typ – wybór typu produktu kreatora. Typ Długopis wybierz dla produktów promocyjnych posiadających elementy ulegające personalizacji kolorów – jak elementy obudowy – oraz wymagających trójwymiarowego podglądu rezultatu personalizacji.

Typy niestandardowych produktów posiadają indywidualne ścieżki tworzenia projektów przez klientów w kreatorze. Do niestandardowych zaliczamy:

Pozostałe szablony do produktów dodajemy w systemie za pomocą Typ Standardowy.

Szablon projektu – pozostałe ustawienia

Dodanie szablonu wymaga ustawienia:

 1. Nazwa szablonu wyświetlanej dla klienta
 2. Produkt, dla którego szablon będzie dostępny w kreatorze. Jeśli zostanie wybrany jeden produkt, to szablon będzie wyświetlał się wyłącznie w tym produkcie.
 3. Grupa klientów, dla której dostępny będzie szablon. Domyślne ustawienie to wszyscy klienci.
 4. Format – szablon projektu jest ściśle powiązany z formatem i należy wybrać jedną z wprowadzonych w systemie wartości parametru odpowiedzialnego za format.
  Jeśli podany format szablonu projektu będzie zgodny z wybranym przez klienta w produkcie, to szablon wyświetli się w kreatorze.
  Format nie musi być wartością liczbową – może to być tekst, na przykład Długopis wielokolorowy. Wartości roli parametru format muszą być zdefiniowane jako wymiar.
 5. Ilość stron – jest to ilość, dla której szablon projektu będzie się wyświetlał dla klienta, po wybraniu przez niego wartości parametru odpowiedzialnego za ilość stron.

  Ilość stron to druga – po Formacie – wartość, która jest powiązana z rolami parametrów. Wyświetlanie szablonu jest uzależnione od prawidłowego ustawienia ról parametrów w produkcie. Więcej o rolach parametrów dowiesz się z wpisu: TYTUŁ I LINK
 6. Status – status Roboczy ukrywa szablon przed wyświetlaniem w produkcie na czas jego tworzenia. Po zakończeniu dodawania szablonu, aby udostępnić go klientom, należy ustawić go jako Publiczny.
  Po zapisaniu szablonu wygeneruje się link podglądu szablonu. Umożliwia on weryfikację na bieżąco, jak będzie wyglądał szablon projektu w kreatorze.
 7. Szerokość siatki – służy projektantom do uporządkowania treści w projekcie – zarówno tekstów, jak i obrazów. Domyślne ustawienie to 5 mm.
 8. DPI – rozdzielczość wynikowa projektu stworzonego w kreatorze przez klienta. Wartość domyślna to 300 dpi.
 9. Kolor 1 – kolory obudowy, pozwala zdefiniować zakres kolorów obudowy, z których klient może dokonać wyboru.
 10. Kolor 2 – kolory klipsa.

Kategorie

Kategorie szablonów pozwalają organizować poszczególne szablony w kreatorze projektów.

Kategorie szablonów dodaje się w sekcji Ustawienia > Kreator – kategorie.

Impozycja

Przejdź do artykułu Impozycja w kreatorze

Pliki

Do przygotowania szablonu projektu potrzebne będą pliki:

 • szablonu projektu
 • makiet dolnej i górnej
 • makiety podglądu

Wcześniej przygotowane pliki należy wgrać klikając przycisk Choose Files, wybrać jeden lub więcej plików i kliknąć otwórz.

Obok przycisku Choose Files pojawi nazwa pliku, lub jeśli wybrano więcej niż jeden – ich ilość.

Po wybraniu plików, aby zostały wgrane należy kliknąć przycisk Zapisz. Spowoduje to zapisanie wszystkich dotychczasowych ustawień, przeładowanie strony oraz wygenerowanie nowego podglądu.

Podgląd

Podgląd efektu końcowego wgranych plików. Można tu wprowadzić dodatkowe modyfikacje szablonu, bez użycia programów Adobe.

Dodane wcześniej makiety podglądu umożliwią wygenerowanie proofa produktu z naniesionym projektem.

Rezultat

Gdy klient w produkcie przypisanym do tego szablonu kliknie przycisk Stwórz projekt w kreatorze 

Wyświetli się lista dostępnych szablonów dla danego produktu i wybranego przez klienta formatu

 

Po wybraniu takiego szablonu klient będzie mógł dodać własne zdjęcia, lub skorzystać z istniejących w bazie, dodawać tekst i edytować tła.

Po przygotowaniu projektu, klient może pobrać plik z proofem, wygenerowanym na podstawie makiet podglądu i utworzonego projektu oraz złożyć zamówienie w drukarni.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

  IwarePrint Code & Design
  Umów się na prezentację systemu
  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
  +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)